10:08:04 - 27 خرداد 1403

کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 

آخرین اخبار آرشیو
اطلاعیه برگزاری کارگاه کرامت انسانی و سلامت معنوی در نظام سلامت
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه کرامت انسانی و سلامت معنوی در نظام سلامت

03/03/16

اطلاعیه برگزاری کارگاه کرامت انسانی و سلامت معنوی در نظام سلامت


اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر

03/02/26

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر


اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای ویژه کادر درمان
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای ویژه کادر درمان

03/02/22

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای ویژه کادر درمان


اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق پرستاری
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق پرستاری

03/02/16

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق پرستاری


اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق بالینی
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق بالینی

03/02/03

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق بالینی


برگزاری کارگاه منشور کرامت مادری
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

برگزاری کارگاه منشور کرامت مادری

02/12/22

برگزاری کارگاه منشور کرامت مادری


برگزاری کارگاه چالش‌های اخلاقی در طب اطفال و راهکارهای حل
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

برگزاری کارگاه چالش‌های اخلاقی در طب اطفال و راهکارهای حل

02/12/20

برگزاری کارگاه چالش‌های اخلاقی در طب اطفال و راهکارهای حلتنظیمات قالب